Miroslav Tetter (3. dubna 1938 Vsetín – 11. srpna 2021 České Budějovice) byl politikem a přírodovědcem. V komunální politice začal po roce 1989 působit za KAN (Klub angažovaných nestraníků). V letech 2000 až 2008 byl zastupitelem Jihočeského kraje, primátorem Budějovic byl v období 1998 až 2006 a znovu od června do listopadu 2010, předtím v letech 1992 až 1998 náměstkem primátora.

V letech 1957 až 1962 vystudoval obor biologie a chemie se specializací na botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Habilitoval se na Vysoké škole zemědělské v Praze (dnes ČZU v Praze).

Patřil mezi vedoucí pracovníky na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích, kde byl vedoucím katedry rostlinné výroby a posléze biologie. Poté, kdy se škola transformovala v Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity, se stal prorektorem pro vědu a poté vedoucím katedry ekologie.