„Nejstarší mincí je Pražský groš Vladislava II. Jagellonského, který vládl na přelomu 15. a 16. století. Numismatik určí všech 763 kusů mincí z nálezu a pak je ohodnotí soudní znalec, abychom vyplatili nálezné," dodává Zuzana Thomová.

Bošilecký poklad bude  za dva roky vystaven ve stálé expozici v Jihočeském muzeu, aby jej lidé obdivovali, jako teď obdivují mince z Táborského pokladu.