Lidé, kteří se v hojném počtu sešli v centru Českých Budějovic, mohli vidět typické jihočeské koledy, tedy růžičkovou z Doudleb a mečovou v podání Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit.

Pořadatelem masopustu je již téměř čtvrt století město. V posledních devíti letech převzali funkci odborného garanta a koordinátora pracovníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 

Po slavnostním obřadu – předání glejtu na základě „řádného vysvětlení" žadatelů o udělení tohoto městského privilegia a vzdání úcty představitelům města zatančením masopustních koleček – se koledníci vydali na svou obchůzku městem.