Prvním počinem byl letošní masopust. V sobotu se pak desítky ratolestí oděných do krásných kostýmů sešly spolu se svými rodiči nebo prarodiči na pouťovém prostranství 
u druhé akce – čarodějnického sletu, pravděpodobně prvního letošního na Českobudějovicku.

„V plánu máme uspořádat ještě pohádkovou cestu, halloweenský průvod a čertovskou jízdu," vyjmenovala jedna ze členek spolku Kateřina Trávníčková. Doplnila, že jako bonus by se pak dobrovodské ratolesti a jejich rodiče chtěli podílet na rozsvěcování vánočního stromu 
v obci.