Ve 125 stáncích čeká nakupující i řemeslné zboží, obdidovat lze zručnost řezbářů nebo košíkářů. Pro děti je připravený dobový dřevěný kolotoč na kliku nebo ručně poháněné dřevěné ruské kolo.