Ten patřil mezi světově uznávané entomology a zabýval se také didaktikou biologie. Odešel v roce 2019, kdy podlehl těžké nemoci. Dlouhá léta působil jako vedoucí katedry biologie Pedagogické fakultu JU, jedenáct let byl děkanem fakulty. Skleněný reliéf zhotovil Josef Lorenc z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU.