Děti proto vyráběly dekorace z ekologického odpadu, nechybělo ani stanoviště českobudějovické městské policie. Na děti čekala soutěž zručnosti a na závěr také společné pečení buřtů.