Ti se sjeli nejen z okolí Rychnova, například z Benešova nad Černou nebo Kamenné, ale také z větší dálky. Stejně jako diváci, kteří podle jednoho z pořadatelů Josefa Šuplera neváhali vážit do Rychnova cestu třeba až z Tábora, Písku či od Pelhřimova.

„V sále obecní hospody se veselilo 165 lidí. Zavazuje nás to, abychom tady tradici setkávání přátel lidové muziky zachovali," řekl Josef Šupler a vyzdvihl jména Josefa Malíka, Ludvíka Pachnera a Jiřího Plzy, již nežijících rychnovských helikonkářů, kteří v místních obyvatelích probudili zájem 
o české „lidovky".