Ač dobové kroniky ani učebnice dějepisu takovou událost nezaznamenaly, dnes už víme, že Petr Vok 
z Rožmberka přerušil tažení proti Turkům, aby se přijel veselit do Hojné Vody.

Možná trochu fiktivní událost starou 420 let si v sobotu připomněli obyvatelé 
i příznivci vesnice v Novohradských horách při dalším ročníku tradiční historické slavnosti. Uspořádala ji obec Horní Stropnice a Okrašlovací spolek Zvon Hojná Voda.

Akci zpestřil historický průvod, soutěž v pečení husí, představení sklářských mistrů anebo soutěžní rožmberské pětiklání.

Mezi účastníky nechyběla Zuzana Králová z Českých Budějovic. „Na slavnosti jsem tady poprvé. Bratr má poblíž penzion, a tak mě sem nalákal," řekla Zuzana Králová, zatímco se dívala, jak se pod rukama její neteře Janičky rodí kresba hradu.