Náš oblíbený řezník pan Turek tu všechno předvádí. Bohužel to, co dnes vyrobíme, si lidé nemůžou odnést domů. Protože to nedovolují předpisy. Ale máme připravené jitrnice, jelita a tlačenky od řezníka, které se prodávat budou," řekl David Ctibor, majitel Borovanského mlýna.