Mládenci a dívky už od dob minulých vyrábí ze slámy figurku smrtky, kterou za zpěvu vynášejí ze vsi, aby ji následně zapálili a hodili do vody. Jinak tomu nebylo ani v jihočeské metropoli. Zde se průvod sešel jako již tradičně v neděli v 15 hodin na Piaristickém náměstí, odkud pokračoval ke Zlatému mostu, kde se Morana hodila do Malše.