Tradiční obyčej zde obnovili poměrně nedávno, ale hned od počátku se nejednalo o obvyklou staročeskou koledu, nýbrž o průvod masek. Hojnou účastí zdobí vždy průvod děti z mateřské a základní školy. Dospělé zastupuje skupinka nadšenců.

Obchůzka se koná hlavně v centru města. Sladká odměna pro účastníky bývá na závěr připravena v restauraci U Štítu.