Jejím úkolem bude vést tudy nákladní dopravu a odlehčit tak ulici Havlíčkově. „Bude se tudy jezdit do nových podniků, ale i do těch starších, do kterých se dosud jezdilo po přetížené Havlíčkově ulici. Tu čeká oprava,“ uvedl starosta obce Ivo Machálek. Následně by měla nová silnice přejít do správy Jihočeského kraje a Havlíčkovu ulici získá Týn nad Vltavou. Nově postavené haly zde budou sloužit zemědělskému automobilovému průmyslu. „Vzniklo tu přibližně 50 nových pracovních míst a další ještě vzniknou,“ uvedl jednatel firmy Tünkers-Czech s.r.o Martin Boháč.