Stovky hostů nejdříve vyslechly přednášky představitelů nemocnice o historii a budoucnosti největšího zdravotnického zařízení v kraji.

Pak následovala volná zábava, kterou odstartoval přípitek předsedy představenstva Nemocnice České Budějovice Břetislav Shon.

Všichni přítomní si domů odnesli novou publikaci mapující historii nemocnice i speciální vydání Českobudějovického deníku, věnované právě oslavě 100 let Nemocnice České Budějovice.