„Do léta by to mělo být otevřené. Jde zatím o první etapu, druhá bude pokračovat ve směru na Trhové Sviny, to je ale zatím hudba budoucnosti,“ přiblížil jihočeský radní Antonín Krák, který má v gesci investice a dopravu. „Dálnice D3, na kterou se tangenta napojí, bude, jak doufám, hotová v roce 2024.“ Jižní tangenta propojí dálnici D3 od mimoúrovňové křižovatky Roudné se současnou I/3 (která se v budoucnu změní na silnici II. třídy II/603) u Boršova nad Vltavou a také s letištěm v Plané.

Zdroj: Jihočeský kraj

Součástí I. etapy Jižní tangenty jsou dvě okružní křižovatky, protihlukové stěny v délce 291 metrů a také šest mostů: jeden přes polní cestu a potok, tři železniční mosty (dva přes kruhový objezd ve Včelné a jeden přes silnici II/143, dvě lávky pro cyklisty a pěší.

Stavba D3 v úseku Třebonín-Kaplice-nádraží 3. února 2023. Na snímku staveniště mezi nádražím Velešín a Markvarticemi.
Tudy posvištíme. Před rokem zahájili nový úsek D3 ke Kaplici a takhle pokročili

Nová dopravní spojnice začíná okružní křižovatkou na I/3 a pokračuje východním směrem k budoucí dálnici D3. Ve Včelné se kříží s komunikací III/00354 v okružní křižovatce eliptického tvaru a podchází železniční trať, dále podchází železniční trať do Dolního Dvořiště a vyúsťuje v mimoúrovňovém křížení Roudné na D3. Délka přeložky je 2,706 km, bude se po ní jezdit rychlostí 70 km/h.