Výškové budovy jsou pro poštolky oblíbeným místem k hnízdění. Člověk jim nabízí pohodlnější náhradu za přirozené prostředí, jako jsou například skalní římsy a navíc s výhodou menšího nebezpečí útoku přirozených nepřátel. Poštolky ale ve městech většinou hlavně hnízdí. Za potravou míří do okolí, kde loví především na myši na polích a jiné drobné obratlovce nebo třeba větší hmyz.

Hnízda ve městech využívají poštolky především ke kladení vajec a krmení mláďat. Vajec klade samice obvykle čtyři nebo pět a doba hnízdění připadá na duben až červen. Měsíc sedí poštolky na vejcích a přibližně měsíc trvá, než mohou mláďata vyletět z hnízda.
V Českých Budějovicích hnízdí poštolky například v ozdobné věžičce domu na rohu Skuherského ulice a ulice 28. října.

Není bez zajímavosti, že v Německu se poštolka jmenuje sokol věžný, dobře to ilustruje její oblibu ve hnízdění ve věžích.