Zatančili, zavzpomínali na zemřelé kamarády, potěšili se tanečky dětí i vystoupením budějovického souboru písní a tanců Úsvit. Cukroví a dalších dobrot včetně tekutých připravila obec dostatek, takže i tentokrát se senioři v dobré náladě rozcházeli až v pozdních nočních hodinách. Všichni si odnášeli nástěnný kalendář s kresbami dětí z mateřinky. A ti, kdož chodí do senior klubu, povyrazí si na Štěpána.

O tom, že obecní úřad připravuje seniorům zajímavé akce i během roku, se zmínil místostarosta Kamil Feitl. Starší občany vozí například na jednodenní pobyt do rakouských lázní, letos jim hradili autobus na muzikál Ples upírů v Praze navíc za levnější vstupenky, dva výlety na Karlštejn, kde absolvovali čtyři prohlídky exkluzivním okruhem jen pro Včelenské. „Chceme, aby se u nás líbilo i starším občanů, aby u nás chtěli žít a neutíkali za kulturou a zábavou do Budějovic či okolních vsí,“ uvedl Kamil Feitl.