K vidění bylo například lehké obrněné vozidlo, terénní vozidlo, výstroj brigády rychlého nasazení. Do Českých Budějovic přiletěl i záchranářský vrtulník dopravního letectva Praha - Kbely. Ti, co se nezajímali o vojáky a jejich techniku si mohli zaskákat v nafukovacím hradě.