Zdecimována byla zdejší židovská komunita, ale v důsledku války skončilo rovněž staleté soužití českého a německého obyvatelstva jihočeského pohraničí a některých měst. Zapomenout nelze na oběti náletu na České Budějovice z března 1945.

V prvních květnových dnech roku 1945 bylo i v Českých Budějovicích cítit ve vzduchu napětí z blížícího se konce strašné války. Na veřejných budovách i soukromých domech se objevovaly první československé prapory, lidé sháněli trikolóry. Pátého května začala česky vysílat budějovická rozhlasová stanice a také na dráze se od toho dne úřadovalo česky. Před polednem byl na radnici ustaven revoluční národní výbor, jenž převzal správu města do svých rukou, a ve stejný den spáchal nacistický starosta sebevraždu. Plukovník František Vávra vyjednal s německým velitelstvím pokojný ústup budějovické posádky, a dost možná tím předešel mnohému násilí.

České Budějovice ležely v těsné blízkosti demarkační čáry, a do posledních dnů nebylo zřejmé, zda jako první dorazí americká nebo sovětská armáda. Němečtí vojáci tudy ustupovali na západ, dosud ale představovali reálnou, velkou ozbrojenou moc. Na více místech v jižních Čechách došlo ještě ke krvavým potyčkám a incidentům, v nichž často zcela zbytečně umírali civilisté. Přímo v Českých Budějovicích proběhla přestřelka kolem Sokolského ostrova, která si doslova pár hodin před koncem války vyžádala lidské oběti.

Dodnes je předmětem debat mezi historiky a politiky, zda druhá světová válka formálně skončila 8., nebo 9. května. Pro budějovické občany byl 9. květen dnem, kdy zmizeli vojáci wehrmachtu, a kdy mohli přivítat své osvoboditele – kolem půl šesté odpoledne přijely od Rudolfova první jednotky sovětské 86. gardové střelecké divize.

Desátého května 1945 se potom na zaplněném a rozjásaném hlavním náměstí konalo setkání s vojáky v sovětských i amerických uniformách, kteří se tu setkali, vzdáleni tisíce kilometrů od svých domovů, na opačných koncích světa. Dopsána byla jedna významná kapitola novodobých světových dějin, a začala se psát další …

Daniel Kovář, vedoucí Státního okresního archivu České Budějovice