Plamínek, zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě, putuje z Izraele letecky ve speciálním bezpečnostním obalu do Lince, odkud se předává do dalších zemí světa.
V sobotu, v neděli i na Štědrý den dopoledne si každý může světlo z Betléma, které si lidé po celém světě předávají jako důkaz dobré vůle, odnést 
z kostela. Prostřednictvím farářů a starostů či skautů bude světlo přeneseno do dalších míst v kraji. Například členové skautského oddílu Kometa Horní Stropnice převezmou plamínek Betlémského světla na českobudějovickém vlakovém nádraží v sobotu. Šířit ho budou v Horní Stropnici a okolí. V Nových Hradech se bude předávat 
v sobotu od 18 h v kostele sv. Petra a Pavla, kde se bude hrát tradiční dětská vánoční hra. V Horní Stropnici se Betlémské světlo objeví při mši v neděli od 10.30 h v kostele sv. Mikuláše.