Například na první mši po karanténě v Prachaticích do kostela sv. Petra a Pavla dorazili v sobotu 25. dubna v pět hodin jen dva věřící. Zdejší kostel má románské základy a patří k nejstarším kostelům a kamenným stavbám v Jihočeském kraji.

Tímto víkendem skončila doba pouze televizních a internetových mší. Nyní mohou věřící opět na bohoslužby, i když maximálně v počtu patnácti lidí. Na řadě míst zpovídali kněží farníky v době karantény individuálně, sloužili mše bez věřících a někde také bylo připraveno individuálně svaté příjímání.

Velkým hitem pak byly letos televizní mše z Vatikánu. „Zvláště ranní mše v 7:00 se Svatým otcem papežem Františkem se letos staly fenoménem, a to nejen u starších lidí – víme, že některé rodiny takto společně začínají každý den,“ řekl mluvčí českobudějovické biskupství Petr Samec.

Nyní se římskokatolická církev, která tvoří v Čechách a na Moravě hodně přes 90 procent všech věřících, snaží obnovit pravidelné bohoslužby a najít pro ně režim za poměrně přísných podmínek. Do kostelů smí maximálně patnáct lidí a některé části mše je nutné změnit – například přání pokoje se odehrává bez podání rukou a kněží si před podáváním nejsvětější svátosti desinfikují ruce. Všichni mají roušky a chybí zpěvy a hudba.

Největším problémem pak je organizace mší s omezeným počtem lidí. „V malých farnostech, ve kterých se všichni osobně znají, nebude s regulací počtu lidí v kostelech žádný problém – lidé se prostě nějak dohodnou. U kostelů s vysokou účastí věřících mohou kněží v nejbližších týdnech umožnit přístup pouze lidem z rodiny, pro kterou je konkrétní bohoslužba sloužena,“ vysvětlil Petr Samec.

Řada farností bude dělat mše častěji, aby se na nich lidé vystřídali. Na řadu také přijde objednávání se přes určeného koordinátora. „Další možností je zavedení jakýchsi pořadníků – věřící se předem přihlásí například mailem, telefonem, SMS nebo na podpisový arch u vchodu do kostela,“ dodal Petr Samec. Hodně informací najdou farníci na webech farností a jejich facebookových stránkách.

Dokud nebude počet lidí v kostelech uvolněn zcela, je zatím jasné, že se na všechny dostane ve větších farnostech jen obtížně, protože i českobudějovickou diecézi trápí nedostatek kněží. Přenosy mší na internet a v televizi tak budou zatím pokračovat asi až do června.

Pravidla chování v kostelích určená Českou biskupskou konferencí:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.