Kalendáře jsou určeny pro všechny úřady, instituce, školy, zdravotnická a ubytovací zařízení, podniky, domácnosti a rekreační obydlí v okolí jaderných elektrárny Dukovany a Temelín. ČEZ je do měst a obcí zdarma rozdává každé dva roky.

Krajina z obcí kolem Jaderné elektrárny Temelín se stala hlavním námětem kalendáře pro roky 2022-2023. Více než pět desítek fotografií bylo pořízeno výhradně v oblasti do třinácti kilometrů od elektrárny. „Krásné a čisté prostředí není samozřejmost. Je to především zásluha lidí, kteří zde žijí. Okolí kolem elektrárny hodně oceňují i návštěvy, které k nám jezdí z jiných regionů i zemí. I proto bychom chtěli prostřednictví fotografií připomenout, v jakém hezkém prostředí žijeme,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.

Obyvatelům v okolí temelínské elektrárny ČEZ kalendář předává už po patnácté. Lidé v něm najdou informace, jak se chovat v případě mimořádných událostí. Jde především o základní pokyny k varování, ukrytí nebo evakuaci. „Elektrárnu provozujeme tak, aby lidé informace ze zadní části kalendáře nepotřebovali, nesmíme ale nic podcenit ani informovanost. Navíc na stolní kalendáře jsou lidé už zvyklí a už nějakou dobu je tematicky spojujeme s naším regionem,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

V minulosti kalendář ozdobily například obrázky dětí ze základních škol z okolí elektrárny nebo fotografie z kulturních, sportovních a společenských akcí, které v obcích probíhaly. Distribuce kalendářů bude probíhat v následujících týdnech. Stejně jako v uplynulých letech budou obyvatelé o způsobu jejich převzetí informováni prostřednictvím místních městských či obecních úřadů. Další tisícovku kalendářů bude elektrárna Temelín pro města a obce držet jako rezervu.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 12,9 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun oxidu uhličitého.

Marek Sviták