Zajímavá byla i prohlídka teplárny. Průvodce krátce nastínil historii a zásadní milníky objektu a rozvodu tepla po Budějovicích vůbec.