Na jih od Branišovské ulice už začala výstavba několika bytových domů. V lokalitě zastupitelstvo kvůli výstavbě nedávno provedlo i změnu územního plánu, která na části pozemků umožnila místo individuálního bydlení zahradního charakteru kolektivní bydlení. Na části parcel tak místo původně plánovaných rodinných domů je možné stavět bytové domy.

Branišovská ulice dosud tvořila hranici sídliště Máj. Teď se zástavba začala rozšiřovat také do zatím nezastavěné plochy mezi areálem Jihočeské univerzity a betonárnou U Hada.

Nová křižovatka

Už v minulých letech byly zastavěny bytovými domy plochy mezi Jihočeskou univerzitou a areálem Akademie věd ČR. Kvůli lepšímu dopravnímu napojení této lokality a případnému propojení z ulice Milady Horákové směrem do Litvínovic k silnici I/3 se aktuálně staví také kruhová křižovatka Branišovské ulice s ulicí Milady Horákové.

Postupně přibývají bytové domy také z druhé strany sídliště Máj na bývalém armádním cvičišti. Aktuálně se staví komplex s více než 150 byty poblíž hokejového centra. Řidiči, kteří jedou mezi sídlišti Máj a Vltava, ale musejí kvůli tomu počítat na propojce sídlišť s pohybem stavební techniky.