Jak je několik posledních let zvykem, konala se tu Strašidelná zoo. Ta nabídla nejen řemeslné trhy, diskotéku nebo skákací hrad, projít si děti osm stanovišť. Kováři tak děti pomáhaly zatloukat hřebíky, s čarodějnicemi zase dělaly lektvary. Celá akce vyvrcholila lampionovým průvodem.