Hymnu na trubku zahrál velitel dobrovolných hasičů Jiří Pavel, akce se účastnil i střížovský farář Max Koutský.

Součástí akce byla i přednáška Jana Šimánka, který příchozím povyprávěl o tom, jak se v Komařicích žilo právě před sto lety.