Dobrovolný příspěvek ze vstupného bude použit na opravy chrámu.

Koncert se měl původně konat již v dubnu, ale doba koronavirová ho přesunula na září.