Stuhu před vstupem do nového íčka přestřihli starosta Ivo Machálek a radní David Slepička. Milada Pixová Hodná, vedoucí odboru školství a kultury, v úvodu zahájení sdělila, že původní íčko se přestěhovalo na adresu náměstí Míru č. 1. do bývalé budovy zámku.

„Cílem této rekonstrukce bylo vytvořit reprezentativní prostory pro návštěvníky. Rekonstruovaný byl vlastní prostor íčka, který byl propojený s přednáškovou místností. Byly zřízeny nové toalety, upravena byla chodba, kterou se vstupuje do podzemních chodeb a prostranství před infocentrem,“ popsala. „Dnešním dnem se otevírají podzemní chodby, které jsou obohacené o dvě expozice – z Českého zemědělského muzea a Přírodovědného muzea Semenec,“ přiblížila Milada Pixová Hodná.

Radioblok vyvinula firma AŽD Praha s. r. o. (Automatizace železniční dopravy).
Radioblok by pomohl od nehod vlaků, ale nesplňuje normy

V íčku si lidé budou moci nově půjčit čtyři elektrokola. Návštěvníci se do budoucna mohou těšit i na nové interaktivní prvky. Centrum zprojektoval místní architekt Jiří Kobera. Rekonstrukce vyšla na pět milionů korun. Zhruba polovinu nákladů pokryje dotace z ministerstva.