Je určena hlavně dětem 
a mladistvým, kteří touží experimentovat se zakázaným ovocem. Jejími autory jsou žáci a studenti základních, středních i uměleckoprůmyslových škol. Ti na zhruba pěti desítkách obrazů sugestivně vyjádřili všechna možná rizika, která v sobě skrývá užívání drog a jiných návykových látek.

Na velké části děl hraje hlavní roli injekční stříkačka. A to nikoliv náhodně. Podle údajů NPC je totiž v republice asi 32,5 tisíc problematických uživatelů drog. Z toho 31,2 tisíc si je aplikuje právě jehlami. S jakými zdravotními, sociálními i psychickými dopady musejí tito lidé počítat, to dává tušit právě projekt Správným směrem.

Na pondělní vernisáž osobně přijel i šéf NPC Jakub Frydrych. Ten ve svém projevu řekl, projekt je součástí preventivně – osvětového zaměření centrály, která bývá 
v očích laické veřejnosti většinou spojována pouze s vymáháním práva. Jen málokdo už ví, že její pracovníci ročně v této problematice proškolují kolem 5000 lidí.

Výstava Národní protidrogové centrály Správným směrem.Jsou mezi nimi zástupci justice, ministerstva vnitra, školní metodici prevence nebo ředitelé základních a středních škol. „Protože jsme velmi často konfrontováni s průmyslovou snahou změnit hranice normality v oblasti zakázaných drog, pokusili jsme se nejprve v severních Čechách vytvořit projekt Správným směrem, který je specifickou výtvarnou soutěží a mimo jiné se týká volnočasových aktivit mládeže," zmínil ředitel.

Vzápětí dodal, že výhodou jsou dostatečně motivující odměny pro vítěze, které umožňují masové zapojení malých výtvarníků. NPC získala ceny díky spolupráci s energetickou společností E. ON. „Téměř všechny obrazy dělali amatéři. Ze dvou třetin to jsou žáci základních a středních škol," vysvětlil Jakub Frydrych.

NPC si od projektu  slibuje především primární prevenci. Její ředitel to zdůvodnil argumentem, že co je normální, to se má předávat z generace 
na generaci. Současný společenský trend této oblasti je bohužel opačný. Podle plukovníka Frydrycha je to zejména snaha některých lidí o rozklad tradičního pojetí vnímání drog bagatelizací jejich rizik i právního pořádku jako takového.

„V teritoriu střední Evropy jsme naprosto nejliberálnější zemí ve vztahu 
k užívání návykových látek. Evropské trendy v oblasti prevence už pouze nevysvětlují, ale snaží se ukazovat na hranice právních úprav a normality v té které kultuře. A k tomu by snad mohla napomoci 
i tato výstava," uzavřel šéf NPC.

Ředitel knihovny Ivo Kareš připomněl, že zájemci mohou výstavu navštívit každý pracovní den od 8.30 do 18 hodin. Zatím do konce února, později se vrátí ještě v květnu. „Připojili jsme se proto, že považujeme boj proti drogám 
za velice důležitou věc. Pokud tímto způsobem můžeme usnadnit Národní protidrogové centrále oslovení škol 
a přímo mládeže, tak jsme to udělat museli. Je to správná věc," dodal Ivo Kareš.