Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nyní zde žije o 115 000 lidí více. Úbytek způsobí údajně nízká porodnost v následujících letech, kdy malé počty narozených dětí nestačí nahradit zemřelé. V údajích statistici nepočítají s migrací, jejíž vývoj se dá těžko předpovídat.


Zatímco předloni se v kraji narodilo rekordních 5941 dětí a letos by to mělo být jen o něco méně, v roce 2050 to má být pouze 3953 dětí.


Porodnost bude podle odhadu klesat bez výkyvu. Negativní trend statistici registrují už dva roky. Pokles populace však nebude jediným problémem, s nímž se bude kraj v budoucnosti potýkat.


Počítat musí i se stárnutím obyvatel. V současnosti jeden důchodce připadá na čtyři lidi v produktivním věku. Za více než 40 let se poměr sníží o polovinu, na jednoho důchodce budou připadat dva pracující. Statistici očekávají, že díky zlepšování životních podmínek se počet lidí starších 80 let do roku 2050 téměř ztrojnásobí - z loňských 19 067 až na 52 110 seniorů.

Čekání na cizince

Tento trend má být patrný hlavně po roce 2025. Lidé, kteří se narodili v letech baby boomu, začnou povážlivě stárnout a budou žít déle než jejich předchůdci. Česko bude mít v roce 2051 8,9 milionu obyvatel. Vyplývá to z odhadu Eurostatu.


Kdyby se v České republice neusadili cizinci, počet obyvatel země by poklesl na 8,1 milionu.