„Vážíme si občanů, kteří dosáhli ve svých profesích výrazných úspěchů, nebo projevili osobní statečnost. Slavnostní událost vnímám jako poctu právě pro ně a jejich blízké. Bylo mi opravdu velkou ctí se s těmito lidmi osobně setkat, stisknout jim ruku a upřímně poděkovat," říká primátorka.

Medaile za statečnost 2023

Martin Bohdal
Daniel Fraibiš
Karel Holzepl
Marek Zeman
V sobotu 15. července 2023 skočil muž do řeky Vltavy v blízkosti Dlouhého mostu. Na jeho volání o pomoc zareagovali svědci, kteří přivolali městskou policii. Strážníci Martin Bohdal, Marek Zeman, Daniel Fraibiš a Karel Holzepl byli na místě během dvou minut. Okamžitě začali jednat, čímž muži zachránili život. Vlezli do řeky, kde dotyčného zachytili, zjistili jeho zdravotní stav. Na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a jednotku hasičského záchranného sboru a muže vytáhli z proudu řeky. Ze břehu záchranáři společně s hasiči vynesli zraněného muže na nosítkách k sanitce. Poté byl převezen do českobudějovické nemocnice.

Denisa Tichá
Michal Měřička
Praporčice Denisa Tichá, technička na operačním středisku, a nadstrážmistr Michal Měřička, hasič HZS Jihočeského kraje z územního odboru České Budějovice, jeli v pátek 5. května na výlet a stali se svědky nehody. Na silnici I. třídy č. 20 za obcí Dasný havaroval řidič osobního auta v důsledku zdravotní indispozice. Jedním z aut, jehož posádka nehodu před sebou bezprostředně viděla, byl vůz rodiny Měřičkových. Okamžitě zareagovali. Denisa Tichá zavolala na tísňovou linku. Michal Měřička muže vytáhl z auta ven, a jelikož nenahmatal puls, ihned zahájil srdeční masáž. S tou pokračoval až do příjezdu záchranné služby. Osádka sanitky muže následně stabilizovala a odvezla do nemocnice. Bez pomoci Denisy a Michala, bez jejich duchapřítomnosti a profesionality, by muž, podle vyjádření lékařů, zcela jistě nehodu nepřežil.

Práce na rekonstrukci odbavovací budovy vlakového nádraží v Českých Budějovicích a prostoru před nádražím.
Budějovické nádraží odhodilo brnění a chystá nový chodník

Bohumír Tomášek
Poručík ve výslužbě Bohumír Tomášek působil jako příslušník Armády České republiky v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Během operace Oluja (Bouře) v srpnu 1995 byl na českém monitorovacím stanovišti v obci Podlapača, přes kterou přešla fronta. Ustupující srbská jednotka po českých vojácích vymáhala techniku, nutnou pro urychlení přesunu. Poručík Tomášek to spolu s dalšími příslušníky mise striktně odmítl a tím zabránil velké materiální škodě. Za své působení v armádě obdržel různá vyznamenání, například medaili Ministerstva obrany České republiky Za službu míru, Medaili OSN, Pamětní medaili štábního kapitána Václava Morávka. Kromě toho je držitelem Zlatého kříže Českého červeného kříže za dobrovolné dárcovství krve.

Medaile za zásluhy 2023

Jiří Chvojka
Patří mezi nejvýznamnější žijící české numismatiky. Badatelsky se zabývá zejména českými mincemi z 16. a 17. století. Po odchodu ze školství byl dlouholetým pracovníkem Jihočeského muzea, kde zásadním způsobem zlepšil evidenci fondů platidel a zorganizoval také mnoho výstav o tomto tématu. Je autorem inspirativních publikací, například Město pod Černou věží, Medaile Českobudějovicka, Čestní občané města Českých Budějovic, Ražby poslední českobudějovické mincovny, Pražské groše Ferdinanda I., Bošilecký poklad, Morava a Slezsko na starých pohlednicích, Rakousko-Uhersko na starých pohlednicích. Napsal také mnoho článků do odborných periodik, ať populárněvědeckých či vysoce odborných. Stále vyučuje na Univerzitě třetího věku, přednáší v Historickém klubu, mnoho let byl předsedou místní pobočky České numismatické společnosti.

Jan Květ
Doktor Jan Květ je vědec, ekolog, botanik a pedagog. Na jeho poznatcích je založen rozvoj postupů spojených s revitalizací krajiny a jejím udržitelným rozvojem. V roce 2008 získal cenu Mezinárodního Ramsarského výboru. Jako vědec dosáhl významných výsledků v oblasti produkční ekologie mokřadních rostlin a zasloužil se o metodický rozvoj systémového ekologického výzkumu a rozvoj vědeckého poznání v oblasti ekologie mokřadních a dalších ekosystémů. V roce 1991 se podílel na založení Biologické (dnes Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity, kde se řadu let věnuje výchově odborníků ve výše zmíněných oborech. Je členem expertní skupiny pro Ramsarskou úmluvu, dále členem Učené společnosti, České limnologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro výzkum mokřadů a dopisujícím členem Rakouské akademie věd.

Strážníkům bylo zjevné, že na ženino nepříjemné chování má vliv nejedna sklenička alkoholu.
Totožnost nemám a nedám. Agresivní ženu z baru v Budějovicích vyvedli strážníci

Lukáš Průdek
Českobudějovický rodák Lukáš Průdek nastoupil na post ředitele Jihočeského divadla v listopadu 2014 a věřil, že si konkrétní scénu začne divák vybírat podle kvality. A podařilo se. Rekordní sezóna na otáčivém hledišti, nové projekty i premiéry. Kvalita představení je vyrovnaná, návštěvnost vysoká. Pozitivní ohlas právem sklidila Bouda bratří Formanů na Mariánském náměstí, ale i obří inscenace Muž Dvojhvězdy na krumlovském otáčivém hledišti. Ve výčtu úspěchů bychom mohli pokračovat velmi dlouho. Vyrovnat se ale musel i s koronavirovou pandemií, což rozhodně nebylo jednoduché. Po devíti letech odchází do Dejvického divadla, odkud na jih Čech přišel. Na své nové působení se těší, ale zároveň nepopírá, že se mu bude místní divadlo opouštět těžce. „Odcházím s nejhezčími pocity a nelituji jediného dne, který jsem zde strávil. Je tu řada šikovných lidí, které divadlo opravdu baví. Jsem moc rád, že jsem toho mohl být součástí,“ svěřil se jihočeským novinářům.

Ludmila Rakušanová
Významná novinářka a spisovatelka. Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 odešla do exilu a pracovala v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově. O politický azyl v Německu požádali s budoucím manželem poté, co politbyro KSČ nazvalo v květnu 1969 okupaci „bratrskou pomocí“ a Moskvě za ni oficiálně poděkovalo. V Rádiu Svobodná Evropa pracovala od roku 1975. Kromě stovek politických komentářů připravovala řadu let také pořad „Literatura bez censury“, četbu z knih režimem zakázaných autorů, vydávaných v samizdatu a v exilových nakladatelstvích. Koncem 80. let 20. století se její hlas stal symbolem svobodného Československa. Českobudějovická rodačka je držitelkou mnoha ocenění.

Příprava nových stánků pro adventní trh ve firmě Nema v Jílovicích na Českobudějovicku.
Konec tmavým boudám. Nové stánky pro Budějovický advent vznikají v Jílovicích

Petr Švaňa
Praporčík Petr Švaňa je dlouholetým příslušníkem Krajského vojenského velitelství České Budějovice. Pracuje tam jako bezpečnostní manažer a je pověřen funkcí vedoucího praporčíka. Je veteránem mírových misí UNPROFOR a SFOR, dále působil v 7. polní nemocnici v Iráku. Kromě svých služebních povinností se aktivně zapojuje do spolupráce s centrem ARPIDA, Vojenským fondem solidarity a Československou obcí legionářskou. Činný je také v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu), je certifikovaným lektorem pro učitele základních a středních škol v této problematice. Organizuje i branně-vědomostní soutěže pro žáky druhého stupně základních škol v Českých Budějovicích i v Jihočeském kraji.