„Dodávky teplé užitkové vody či tepla pro technologické účely poskytujeme zákazníkům celý rok. Nicméně vytápění pro 1200 odběratelů a 29 tisíc domácností je sezonní. Vždy jsme připraveni ho zahájit od konce srpna, neboť legislativa definuje otopné období od 1. září do 31. května následujícího roku. Ale reálně o tom vždy rozhoduje aktuální počasí,“ vysvětluje Václav Král, předseda představenstva městské teplárny. A toto období se blíží.

Podle vyhlášky se tak stane, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu klesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě. Podle rozmarů přírody to bývá v září, ať již zkraje, v půlce či na jeho konci. Proto každá topná sezona trvá různý počet dnů.

Na její start musí být teplárna nachystaná v předstihu, protože rozsáhlou distribuční síť s více než 330 výměníkovými a domovními předávacími stanicemi naplno roztápí zhruba dva dny.

„Není to jako zatopit v kamnech. Přece jen provozujeme nejrozsáhlejší systém centrálního zásobování teplem v kraji. Na rozdíl od vlastních zdrojů tepla se ale naši zákazníci nemusí prakticky o nic starat. Vedle tepelné pohody jim garantujeme plný servis po celý rok a dodržování veškerých legislativních požadavků,“ dodává Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva.

Vedle letních oprav a údržby výrobních a distribučních zařízení českobudějovická teplárna dokončila také investice, které ji umožní díky turbíně TG6 zvýšit nejen produkci silové elektřiny až o 5,5 MWe, ale i účinnost kogenerační výroby elektřiny a tepla při stejné spotřebě páry. A zásluhou nové hlavní stanice propojit všechny současné i plánované horkovodní sítě ve městě a tím efektivněji řídit jejich provoz.

Slogan městského podniku „Čisté teplo bez starostí“ zdůrazňuje, že jde o ekologický a ekonomicky výhodný způsob vytápění. Zákazníkům odpadají starosti s palivem, vlastní kotelnou, její údržbou a povinnými revizemi. Nejen tyto činnosti, zajišťující komfort odběratelů 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, provádí teplárna. Ta poskytuje i technické konzultace, při nichž zákazníkům radí, jak a kde mohou své náklady optimalizovat a jak se dá ještě více ušetřit.