Podíváme se, jak se za Československa žilo lidem, nahlédneme do kronik různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení a dalších.

Rok 2018 - takzvaný osmičkový rok

Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!

V dalším díle, který vyjde v pátek 6. dubna, se ohlédneme za historií ochotnického spolku z Trhových Svinů!  Až do roku 1864 sahají doklady o historii ochotnického divadla v Trhových Svinech. Podle vedoucího souboru Františka Herbsta jsou mezi dokumenty i skutečné unikáty – například kolkované žádosti o schválení textů her na okresní hejtmanství nebo domácí řád, což byla pravidla pro chování členů divadelního spolku.

Kdo by odolal prohlížet si stará alba a zažloutlé fotografie dokumentující dobu minulou. Jak lidé před sto lety vítali vznik Československa, jaký byl spolkový život, ale i důležité mezníky v uplynulých sto letech ve vašich městech a obcích. To vše budete nacházet každý pátek na stránkách vašeho tištěného regionálního Deníku.

 

Příští pátek (13. 4.2018) naleznete v tištěném Českobudějovickém deníku historické snímky z Týna nad Vltavou.