České Budějovice získaly letos celkem 723 000 korun z grantového programu Jihočeského kraje na ochranu proti povodním.

Největší část peněz z dotace, téměř půl milionu korun, půjde na odbahnění a opravu bezpečnostního přelivu rybníka Stařeček, který leží nedaleko Nových Homol. „Z rybníku Stařeček bude odtěženo bahno a opravena hráz, čímž dojde k obnovení jeho funkčnosti a významnému posílení retenční schopnosti,“ uvedla náměstkyně primátora Českých Budějovic Ivana Popelová.

Letos si nechá také město vypracovat studii odtokových poměrů Vráteckého potoka. Ten je významným přítokem Dobrovodského potoka, který při každých větších přívalových deštích děsí svým vylitím majitele garáží a pozemků v Suchomelské a Nádražní ulici.

Studie Vráteckého potoka detailně zmapuje tok a na základě zaměřených příčných profilů vypočítá povodňové hladiny a stanoví záplavové území toku. „Zároveň budou vytipována kritická místa průtočnosti a navržena optimální protipovodňová opatření,“ dodala Popelová.

Celkové náklady na obnovu rybníku Stařeček představují částku 1,5 milionu korun a studie Vráteckého potoka přijde na 325 000 korun.

Nádrže na záplavy

I obec Štěpánovice chystá na letošek vybudovat ochranu proti lokálním záplavám. Postavit se mají celkem tři suché nádrže, které by měly nárazové vody z přívalových dešťů zadržet a pak postupně upouštět. Dvě nádrže, tzv. suché poldry, vyrostou podél Třeboňské ulice a třetí největší bude umístěna ve směru na osadu Skalice.

„Je to svah, který často zaplavuje část obce. Nádrž by měla zadržet vodu z šedesáti hektarů plochy,“ dodal starosta Štěpánovic Štěpán Bláha.

Na vybudování tří poldrů poputuje 3 150 000 korun, sedmdesát procent získala obec z dotace, třicet procent zaplatí z vlastní kasy. „Vzali jsme si úvěr,“ dodal Bláha.

Z grantového programu Jihočeského kraje půjde letos na ochranu před povodněmi v 25 milionů korun. Se svými žádostmi uspělo 20 jihočeskách obcí a měst.

Celkem za období 2005 až 2008 bylo v jižních Čechách zatím schváleno více než 65 milionů Kč.