Náplní bude uspořádání čtyř obsáhlejších exkurzí s bližším představením jednotlivých subjektů se specifickou formou hospodaření na Šumavě a v Pošumaví.

V rámci podpořeného záměru dojde k uspořádání čtyř exkurzí mezi subjekty hospodařící a pracující s krajinou Šumavy a Pošumaví. Dojde k exkurzi na biofarmu Michlova Huť, k návštěvě včelaře včelařícího na okraji CHKO Šumava, k prohlídce tkalcovny a biofarmy „Na Vlně“ a navštíví se „soukromá rezervace“ Velká Homolka ve Vimperku s probíhajícími speciálními ochranářskými zásahy.

Smyslem těchto exkurzí je ukázat návštěvníkům Šumavy i místním obyvatelům život a činnost místních obyvatel, kteří se zabývají, ať už svojí obživou či zájmovou činností, šetrným hospodařením v šumavské krajině. Exkurze budou interaktivní, kdy zájemci budou moci kontaktně navštívit chovaná zvířata nebo si vyzkoušet některé z činností hospodařícího subjektu. Součástí každé této akce bude mimo seznámení se s činností každého subjektu i bližší představení okolí, kde tento subjekt působí, neboť jsou vybrána místa, která jsou i svým okolím velmi přírodovědně zajímavá.

Jako první se uskuteční „Návštěva netradiční tkalcovny NA VLNĚ“, která je připravena na pátek 5. července od 9 hodin v Bošicích. Návštěvníci si budou moci zkusit výrobu (plstění) drobného výrobku z vlny a kontaktně navštívit chovaná zvířata.

Exkurzi povedou Ivana a Tomáš Jiřičkovi. Více informací zájemci získají na telefonním čísle 775 037 437 nebo na webu navlne@navlne.com.

Jakub Hromas, předseda ZO ČSOP Šumava