Po seniorech vyšších ročníků nebo zdravotnících už začalo také plošné očkování učitelů. V českobudějovické zdravotnické škole by měly být naočkovány do 14 dnů zhruba dvě třetiny sboru z 52 pedagogů.

Jak pro Deník uvedl Karel Štix, ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice, v prvním sledu šli učitelé ve věku 55 plus a učitelky odborné praxe, které docházejí s dětmi do nemocnice. "Víceméně jedeme podle věku," zmínil ve středu Karel Štix a doplnil, že v úterý byli například očkováni i zástupci ředitele, kteří už také spadají do uvedené věkové kategorie. Sám Karel Štix (58) byl na řadě ve středu v poledne, s úsměvem poznamenal, že díky profesi předběhl dokonce své rodiče, kterým je 81 let… "Je to na základě objednávek. Jdeme po pěti minutách po předchozím očkovaném podle centrálního registru. Půl hodiny tam musíme počkat na reakci. A většinou jsou učitelé doma na home office," doplnil Karel Štix s tím, že je to výhoda pro případnou pozdější reakci na očkování v dalších 24 hodinách.

Zajímavostí při samotném očkování je, že pedagogům ze zdrávky aplikují sérum bývalé studentky, které učitele poznávají a hlásí se k nim. Jinak jsou třetí a čtvrté ročníky budoucích zdravotníků ze školy na praxi v nemocnici a někteří už tam pravidelně pracují jako brigádníci. Čtvrté ročníky se pak připravují k maturitě, částečně distančně, dále při praxi a také v moderních učebnách, které na škole umožňují simulovat třeba ošetřování pacienta.

V Týně nad Vltavou už mají v Základní škole Týn nad Vltavou, Malá Strana první učitele naočkované také. Podle ředitele Miroslava Vašici se řídí pokynem ministerstva školství. "Minulý týden jsme v pokynu dostali kód, který slouží pro přihlášení k očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků školy," přiblížil zákulisí očkování Miroslav Vašica. "Prioritně byl kód dle žádosti náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro školství distribuován pedagogům. Jelikož je naše škola zároveň náhradní krizovou školou, máme k očkování nyní již přihlášeny i pedagogy a provozní zaměstnance, kteří jsou pro tento provoz nezbytní," doplnil ředitel základky. Výuka v rámci náhradní "krizové" školy bude v provozu pro děti zdravotníků nebo třeba policistů v případě výpadku hlavní krizové školy v týnském obvodu obce s rozšířenou působností.

"Učitelé měli velký zájem. Dodatečně dáváme kód i mladším ročníkům. Dnes jeli na očkování dva učitelé, včera jich bylo očkováno pět," uvedl ve středu k průběhu akce Miroslav Vašica. Očkovací centrum si učitelé volili podle svého uvážení. Někteří vybrali České Budějovice, dvě z učitelek Písek, sám ředitel pak Tábor. "Velice pečlivě jsme s paní zástupkyní vybírali, kdo dostane kód v první vlně," zdůraznil Miroslav Vašica s tím, že to jsou pedagogové nezbytní pro provoz školy při jejím spuštění. Samotné očkování se pak řídí i spoluprací s Jihočeským krajem a také s krizovým štábem města. "Rád bych ocenil výbornou spolupráci krizového štábu města Týna nad Vltavou," doplnil Miroslav Vašica.