Je na něm svině kojící dva lidi, jejichž špičaté čepice naznačují, že má jít o Židy, a třetí postava, údajně rabín, jí kouká "do zadku".

Dietrich Düllmann (79), který podle vlastních údajů v roce 1978 konvertoval k židovství, chce tento protižidovský reliéf nechat odstranit. Studoval evangelickou teologii, politiku a historii, ale nedokončil je, a naposledy pracoval jako pečovatel o seniory. Dotčená církevní obec označuje "wittenberskou svini" za "obtížné dědictví", ale také za historický dokument, píše Donaukurier.

Brizanci případu dodává okolnost, že v tomto kostele kdysi kázal Martin Luther (1483-1546). Je pokládán za mateřské místo reformace. Lutherovi je připisováno více protižidovských vyjádření a Düllmann ho chce "strhnout z podestu" jako "arci-antisemitu".

Vrchní zemský soud v roce 2020 uzavřel, že reliéf, je-li posuzován izolovaně, uráží židovstvo. Vznikl s cílem pohrdat jím, neboť v židovské víře je prase pokládáno za nečisté. Plastika je ale podle názoru soudu od roku 1988 součástí památky a už nemá žádný urážející charakter. Nenaplňuje pojem urážky, ani nezraňuje osobnostní právo žalobce.

Vysvětlovací tabulka v blízkosti připomíná, že urážlivé plastiky tohoto druhu byly šířeny obzvlášť ve středověku a ještě jich existuje asi padesát. Centrální rada Židů uvedla, že nemá o jejich počtu žádné bezpečné informace. Její prezident Josef Schuster řekl, že umístění tabulí, které posměšné reliéfy jasně vysvětlují a zařazují do historického kontextu, má za lepší postup, než plastiky odstraňovat a tím je zalhávat.

V roce 1570 byl v odmítání dvou Lutherových protižidovských spisů nad reliéf umístěn zkomolený nápis naznačující, že bohem rabína je prasnice. Roku 1988 byla pod reliéf umístěna deska připomínající smrt šesti milionů Židů. Připojena je také tabulka vysvětlující posměšný a urážlivý význam reliéfu.

Kdy ústavní soud vynese rozhodnutí, není jisté. Šestý civilní senát v pondělí uvedl, že chce problém důkladně přezkoumat. (Az. VI ZR 172/20) Foto: Deník/DK/imago images/Winfried Rothermel

Příliš teplé jaro

"Jaro 2022 bylo v Německu opět příliš teplé a suché," píše DK. Průměrná teplota byla devět stupňů a tedy o 2,3 stupně nad hodnotou mezinárodně platné referenční periody 1961-90. Od aktuální a teplejší doby 1991-2020 se odchýlila o plus 0,1 stupně. Podeváté za sebou bylo jaro také suché. S asi 125 litry vody na metr čtvereční dosáhlo jen na 67 procent dlouholetého průměru 186 litrů, za období 1991-2020 jen na 73 %. S téměř 675 hodinami slunečního svitu bylo letošní jaro třetí nejslunečnější od začátku měření v roce 1951.