Pitva ukázala, že mrtvým je nájemce bytu, který musel být z rozhodnutí soudu vyklizen. Vyšetřovatelé vycházejí z toho, že si muž vzal život, nebo zemřel přirozenou smrtí.

Nejvíc privátních aut má venkov

Podle Donaukurieru má největší hustotu privátních osobních aut okres Schweinfurt se 658 vozidly na 1000 obyvatel. Následují Bayreuth 657, Haßberge 656 a Bamberg 655. Z regionů vede Dolní Bavorsko 605 před Horním Franckem 599 a Dolním Franckem 599. Bavorský průměr je 550. Nejmenší hustotu vykazuje město Mnichov (353), Norimberk 406 a Augsburg 408. V 16 statutárních městech je aut na počet obyvatel nejméně, ve 64 venkovských okresech naopak nejvíc.

Voda v bazénech "ostudila"

V Berlíně začne tento víkend sezóna venkovních plováren. "Aby v důsledku ukrajinské války ušetřily plyn, snížily teplotu ohřívané vody pro venkovní bazény o dva stupně, pro kryté plochy o stupeň," píše DK. Stejnou cestou jdou i další města. V Drážďanech odhadli, že snížení ohřevu vody a vzduchu o jeden stupeň přinese objektu úsporu až deset procent nákladů. Výjimkou je letní koupaliště Mariendorf, které je kompletně vyhříváno solární energií.

Vycházející řeznické hvězdy

Pevně v rukou Mühlviertlu byla letošní hornorakouská soutěž řeznických učňů. Vyhrál ji Florian Pilshofer z Münzbachu, který se učí v rodinné firmě, před Florianem Kaisslem z Engerwitzdorfu/Steyregu a Thomasem Hammerem z Luftenbergu/Pregartenu. V časovém limitu učni museli bourat ve velkém i malém, připravit k prodeji vepřovou plec, vyrobit sulc a párky, další hotové produkty, šunkové, špekové a další talíře a dekorativně je prezentovat.

close V Rakousku umějí talenty - i řeznické - potěšit! info Zdroj: Deník/OÖN zoom_in V Rakousku umějí talenty - i řeznické - potěšit!

Na snímku jsou viceprezident zemské Hospodářské komory Leo Jindrak, Florian Kaissl, vítězný Florian Pilshofer a Thomas Hammer. Foto: Deník/OÖN/eventfoto.at

Po stopách starých hospodářů

Mladí ochranáři přírody z Haslachu od roku 1974 hledají v Podšumaví stopy soužití lidí s přírodou, které byly v minulých desetiletích vymazány novými způsoby hospodaření, píší OÖN.

Zůstaly zachovány například v přírodním evropsky chráněném území Torf Au v obci Ulrichsberg. Tým önj Haslach tady krok za krokem odhaluje ekologické a kulturně historické stopy dávno zaniklého zemědělského světa. "Zakoupením 22 hektarů může zůstat zachována jedinečnost plochy mokřin včetně reaktivovaného mlýnského potoka, strukturálně kameny vyloženého koryta Velkého Mühlu a dvěma a půl hektaru mokřin," uvádí list. Ve spolupráci s hospodáři z Berdetschlagu a Seitelschlagu má být zajištěna budoucnost ekologické četnosti v území, například pozdějším sečením. Bylo tu zdokumentováno dosud 400 druhů motýlů, 65 ptáků a objeveny četné další druhy fauny a flory.

Na lesních lukách Šumavy a v údolích hlavních potoků jsou na mnohých místech ještě dobře patrné příkopy a zarostlé rybníky. 60 procent všech luk v regionu Šumavy bylo ještě do 50. let dvacátého století obhospodařováno jako zátopové louky. Potoky snášely obzvlášť na jaře a na podzim do údolí cenný humus. K hnojení na loukách byl rozváděn navazujícími malými koryty.

Systémy vedly i k vylepšování kvality půdy, která se zavodněním zahřívala na jaře znatelně dřív a prodlužovala růstovou periodu. Zároveň byli vodou "vyháněni" krtci, larvy a další nevítaní obyvatelé luk…

close Staré stoky pořád slouží! info Zdroj: Deník/OÖN zoom_in Staré stoky pořád slouží!

Staré zkušenosti teď pomáhají oživit i projekty mladých ochranářů. Foto: Deník/OÖN/Markus Krenn

Přes devět milionů sousedů

V prvním čtvrtletí přibylo Rakousku 48 105 obyvatel (+0,54 %), z nichž na 40 000 byli Ukrajinci. 1. dubna tu žilo 9 027 999 lidí, z toho 52 803 ukrajinského původu, o 40 135 víc než k 1. lednu. Z nich bylo 37 % dětí a mládeže. Ve Vídni měli Ukrajinci 1,09 % obyvatelstva, v Horních Rakousích podprůměrných 0,44 %.

Nejvíc zlobily baterie

Každý druhý zásah poruchové služby německého automotoklubu ADAC - ve 46 % ze 3,5 milionu případů - byl loni k závadě baterie, píše DK. S odstupem následovaly poruchy motoru, vstřikování, zapalování a senzoriky (15,5 %), karosérie, řízení, brzd, převodovek (15 %), dále obutí (asi 7 %) atd.