Záchranný vrtulník pro ně kvůli počasí nemohl. Proto vystoupalo třináct záchranářů a policejní horský vůdce v půl jedné v noci na sobotu na horskou chatu a za denního světla pokračovali sestupem po laně o 200 metrů níž. Nezraněné, ale lehce podchlazené Čechy zajistili, dopravili je k chatě a odtud do údolí, informoval dnes DK.

Dotovali už 8000 "nákladních bicyklů"

V uplynulých třech letech přibylo na rakouské cesty na 10 000 nákladních kol k přepravě dětí, domácích zvířat, nábytku atd. Od roku 2020 je podporuje ministerstvo pro ochranu klimatu, pro životního prostředí a energii. Přispívají na ně i některá města a obce. Loni těchto kol přibylo do konce listopadu 2779, v 90 % s elektromotory, nejvíc v Dolních Rakousích a ve Štýrsku.

Bundeswehr pomáhá při záplavách

Od pátku je armáda nasazena při pomoci zaplaveným územím v Sasku-Anhaltsku. Jen první den umístila ke stabilizaci toků 50 000 pytlů písku. "Vzhledem k místním podmínkám bundeswehr rozhodl pracovat v Anhaltsku už jen za denního světla," uvedl DK. V okrese Mansfeld je vyhlášena přírodní katastrofa.

Loni zahynulo na silnicích Rakouska 49 chodců

Byli každou osmou smrtelnou obětí nehod. Každý třetí byl starší 80 let, každý druhý měl 65 let a víc. Tři čtvrtiny smrtelných úrazů se staly v obcích. Jen za první polovinu roku bylo zraněno více než 1500 "pěšáků".

Munice z války dál hrozí

V Lübeckém zálivu na Baltu začnou na jaře s odstraňováním staré válečné munice. Desítky let leží na dně Severního moře a Baltu trhaviny, torpeda a munice z obou válek a reziví. Experti teď v půlročním projektu chtějí získat přehled o stavu těchto zbytků ke zřízení plovoucího zařízení k jejich likvidaci. Prvních 50 tun má být vyzdviženo na dvou místech Lübeckého zálivu a zlikvidováno ve spalovně v Münsteru.

Pro začátek vyzdvihování má spolková vláda připraveno sto milionů eur. Vychází z toho, že po válce bylo do moří vysypáno 1,6 milionu tun konvenční munice. V Severním moři byla překryta pohyby sedimentů a nereziví, v Baltu leží zpravidla volně na mořském dne. Proto s jejím vyzdvihováním začnou právě tam. Práce mají trvat více než 30 let.

"Opravují" agenta 007

"Měl sice licenci zabíjet, ale světoznámý Agent 007 už nesmí v ,tajné službě Jejího Veličenstva´ svádět nedotčené ženy," napsal DK na úvod informace, že britský filmový institut opatřil starší bondovky ze 60. a 70. let varovnými upozorněními, že jejich obsah může provokovat, urážet nebo vůbec vadit.

Filmy jsou totiž částečně sexistické nebo rasistické.

„Guardian“ doplňuje, že mluva v nich, obrazy atd. mají obsah, který odráží pohledy oné doby, ale dnes stejně jako tenkrát vzbuzují odpor. Ve fiilmu Žiješ jen dvakrát z roku 1967 institut "odhalil "zastaralá rasistická klíšé" třeba na sekvenci, v níž se Bond vydává za Japonce.

Švýcarské rádio před několika lety našlo v bondovkách přes 50 děvčat, s nimiž měl 007 sexuální poměr. "Přes 30 jich v příběhu zemřelo a byly bývalým milencem většinou během pár sekund zapomenuty," zmiňuje DK. Před více než 70 lety položil Ian Fleming ve svém prvním románu Casino Royale základ fenomenu popkultury. Cestu ukazovaly také obrazy násilí a sexu, které už tehdy nebyly nesporné. Přispěly ale také k pevnění Bondovy image jako tvrdého a nekompromisního hrdiny. V mezidobí byly v nových vydáních pojmy a reference, které by dnes mohly odpuzovat, vypuštěny nebo změkčeny.

Linečáků je už 212 578

První den nového roku mělo v Linci hlavní bydliště 212 578 lidí, o 1164 víc než před rokem. Vedlejší místo pobytu tu mělo 19 300 osob.

Město rostlo hlavně přistěhovalectvím, protože dětí se tu loni narodilo 1994, ale zemřelo 2043 lidí. Odstěhovalo se 16 000 lidí, přistěhovalo 17 500.

73hlavý tým zdejší porodnice univerzitní kliniky loni pomohl na svět 1705 děvčátkům a 1798 chlapcům. Mezi nimi bylo 72 dvojčat a tři trojčata. 33 % porodů bylo císařským řezem.