Hasili 448krát, z toho 107 budov, 32 vozidel a 99 odpadních míst. Technických zásahů měli 2515, o 250 méně než předloni. Vyprošťovali 861 osob, z nich 275 z porouchaných výtahů a 28 po dopravních nehodách. Otevírali 203 byty. Ubyla jim práce se zvířaty, ze 650 na 405. Z nich bylo 51 zákroků proti včelám a vosám, 285 zvířat vysvobozovali z tísně (46 mrtvých), 547krát zabezpečovali (298krát na vozovkách, 1227krát na budovách a 122krát při kalamitách).

24. června oslaví jednotka 90 let otevřenými dveřmi a bohatým programem.

Tabulek NZ-obětí přibývá

Od minulého roku připomínají také v Linci mosazné tabulky oběti nacistického pronásledování. Jsou umisťovány v blízkosti míst, kde při "anšlusu" Rakouska v březnu 1938 tito lidé bydleli. Koncem května jich přibylo pět, jedna také na Hlavním náměstí. Uvádějí jména dalších 17 žen a 13 mužů, z nichž dvanáct bylo usmrceno v Osvětimi a pět v Terezíně. Celkově v Linci na 22 místech vzpomínají 194 obětí holocaustu.

Destičky vyvinul a zhotovil Andreas Strauss. Jsou v nich zvonečky jako vícevýznamové metafory vzpomínek. Na webu linzerinnert.at jsou zveřejněna všechna jména a 33 krátkých biografií.

V NP Šumava žije 36 vlků

Tuto informaci převzal z webu parku také pasovský deník PNP. V roce 2017 bylo po delším čase potvrzeno rozmnožení těchto šelem v oblasti. První revír vznikl v centrální Šumavě jako smečka Srní. Od té doby se nerozšířila, což není překvapení - podle zjištění kolegů v okolních zemích se množí zhruba jen dvě třetiny smeček.

"V rámci systematického monitoringu v roce 2022-23 můžeme mluvit o třech až pěti dospělých vlcích," cituje PNP Jana Mokrého, vedoucího zoologického oddělení správy NP Šumava. Podle něho je možné, že se původní smečka na Šumavě kompletně rozpadla a toto teritorium obsadili vlci ze sousedních území. Momentálně mohou zoologové parku potvrdit šest vlčích revírů. "Počet známých výskytů je stejný jako v roce 2021-22, kdy se z nich ve čtyřech vlci rozmnožili - v území Železná Ruda, Srní, Borová Lada a Zadní Zvonková. Dvě teritoria vlčí páry nově obsadily, na Plzeňsku v okolí Pancíře a v jižních Čechách u Boubína. V roce 2022 měly štěňata všude s výjimkou Srní," uvádí Jan Mokrý.

Vlci zachycení na fotopasti.
Vlci jsou na Šumavě šest let. Stárnou a k přemnožení prý dojít nemůže

Zoologové odhadují vlčí populaci na 36 individuí, asi o čtvrtinu větší než v roce 2021. Tyto údaje se ale ještě mohou měnit s narozením štěňat a odchodem mladých zvířat do nových neobsazených míst, nebo s úhynem starých kusů. Ke smečce ze Zadní Zvonkové PNP uvádějí ze zjištění Oldřicha Vojtěcha, zoologa parku, že není složena z individuí narozených na Šumavě. Podle analýz DNA pocházel zakládající pár pravděpodobně z Rakouska a z Novohradských hor.

Park analyzoval 260 odběrů vlčího trusu. Posloužily k analýze potravy těchto šelem. Ta ukázala, že ji z 96 procent tvoří divoce žijící vysoká, srnčí a černá zvěř. Zbytek je z jiných kořistí - zajíců a malých savců, a ze 2,5 procenta zvířat užitkových. "Šumavští vlci tak mají stejně významný podíl na lovu vysoké, jako měl dosud jen člověk. V příštích letech budeme moci sledovat, jaký vliv to bude mít na počet kusů," cituje PNP Oldřicha Vojtěcha.

Vlčice Pandora v Návštěvnickém centru Srní.
V návštěvnických centrech Šumavy uhynula vlčice Pandora a rys David

Ten uvádí, že první škody způsobené vlky registrovali v roce 2017. S jejich přibývajícím stavem stoupaly i škody - roku 2018 jich bylo sedmnáct, 2019 jedenadvacet, v dalším roce 37. Pak čísla poklesla na 21 a v posledním roce na 22. Letos jsme dosud zaznamenali pět případů. Pokles je nejspíš výsledkem efektivní snahy držitelů zvířat o předcházení útokům a zajištění stád, dodává Mokrý.

Monstr sumec z řeky Pádu

Takové zprávě neodolala ani PNP. Ital Alessandro Biancardi ulovil v Pádu sumce dlouhého 285 centimetrů, jak uvádí Welsfang-Equipment-Spezialisten Madcat. Překonal tím světový rekord o čtyři centimetry.

Jak řekl, seděl ten den na člunu sám. Když mu zabrala ryba, následoval ji 40 minut. Když se poprvé vynořila, zmocnila se ho panika - byla největší, jakou kdy viděl za 23 let rybaření. Vylákal obra do mělké vody a podařilo se mu chytit ho ze břehu za tlamu. Oficiální měření ukázalo světový rekord, ale jak je ryba těžká, zůstalo neznámo - Biancardi se rozhodl ji pustit. Prý doufá, že udělá stejnou radost ještě jinému rybáři…

Už zase plave zpátky v řece.Už zase plave zpátky v řece.Zdroj: Zdroj: PNP

"Zebra" mezi kravami

"Kruháč" v Gottfriedingu (okr. Dingolfing-Landau) na silnici DGF15 je pověstný plastikovými kravami, které v jeho středu stojí. Jednu z nich před lety pomalovali na fialovo, jiná nepřežila srážku s podnapilým řidičem. "Kraví kruháč" proslavila média, stal se otázkou řady kvízů a doprovodil mnoho svatebních a jiných fotografií.

Nyní mezi nedělí 18 h a pondělími 20.30 někdo na zelenou plochu objezdu vlezl a jednu z umělých krav přelakoval zelenými a bílými pruhy "na zebru". Teď se musela s kruháčem rozloučit, aby mohla být vysokotlakým čističem umyta. Zda potom bude třeba nově ji nalakovat na přírodně hnědobílou, se teprve uvidí. Policie v každém případě vyšetřuje poškození cizí věci.

Zebra na kruháči.Zebra na kruháči.Zdroj: Zdroj: PNP