Perg se od nepaměti prezentuje městským znakem, na němž stojí před rudým pozadím bílý jednorožec zadními nohami na střední a zadní kopičce trojdílného černého pahorku. Spolek lamačů teď navrhuje přinejmenším doplnění znaku. Jednorožce na třech pahorcích nelze odůvodnit. Spolek by měl za přiměřené vystavit jako symbol mlýnské kameny na náměstí a integrovat je také do znaku jako symbol hospodářského a společenského vývoje města.

"Chtěli bychom vyvolat pozitivní debatu o dějinách Pergu, ve kterých hrál mlýnský kamen důležitou roli. Naším úmyslem je propůjčit mu víc prezentace ve veřejném prostoru," říká předseda spolku Harald Marschner, jako potomek rodiny Fries-Burgholzerů osobně úzce spojený s výrobou mlýnských kamenů v Pergu.

Konkrétně spolek navrhuje postavit jednorožce v decentní formě na jeden mlýnský kámen místo dosavadních tří pahorků. Většině obyvatel by změna podle něho pravděpodobně vůbec nepřipadla nápadná.

V městské radě v minulém týdnu přijali návrh zdrženlivě. "Bez diskusí je produkce mlýnských kamenů důležitou součástí našich dějin, především hospodářskou. Kameny z Pergu byly v celé monarchii a ještě déle prodávány do půlky Evropy," řekl starosta Toni Froschauer, poslanec zemského sněmu. "Je ale třeba si uvědomit, že změna znaku města se nedotýká jen podoby obce. Četní podnikatelé a spolky vedou korespondenci s jednorožcem ve znaku a na ty všechny by nová úprava také dopadla."

Návrh projedná kulturní výbor a bude-li pro změnu většina, musí jej město předložit úřadu zemské vlády.

Řetězec motelů One expanduje

Donaukurier napsal, že hotelový řetězec Motel One z Mnichova chce pokračovat v expanzi a plánuje 28 nových objektů. Koncem minulého roku jich měl v provozu po celém světě 88 se 24 752 pokoji. S chystanou výstavbou má přibýt 7040 dalších pokojů. Po jednom hotelu má být v příštích letech otevřeno i ve Vídni a v Lisabonu. Letos budou nově i v Rotterdamu, Dublinu a Mannheimu. Další hotely chce firma zavést pod novou značkou The Cloud One.

close One roztahuje křídla. info Zdroj: Zdroj: OÖN zoom_in One roztahuje křídla.

Řetězec tvrdě zasáhla pandémie, ztráty tlumily státní pomoce. Loni měly hotely opět "obložnost" asi dvou třetin. Po čisté ztrátě více než sedmi milionů eur v roce 2021 zapsala skupina výnos 78 milionů. Dluh téměř 197 milionů se podařilo snížit na 99 milionů.

Vyhození učitelky kvůli Davidovi

Fotografie Davidovy sochy od Michelangela ve Florencii, kterou učitelka na Floridě ukázala svým žákům, vyvolala v USA debatu o umění a pornografii a "provinilou" kantorku stála zaměstnání, píše DK. Starosta města Dario Nardella protestuje, dožaduje se respektu k umění a chce učitelku pozvat do Florencie, aby jí jménem města vyslovil uznání.

Mramorová socha vznikla v letech 1501 a 1504. V 16. století zdobila nejprve vchod florentinského Palazzo Vecchio a od roku 1873 je v muzeu. Skulptura představuje biblického Davida v momentu, kdy se chytá s prakem bojovat s obrovitým Goliášem.

close David je pro někoho pornografie… info Zdroj: Zdroj: DK zoom_in David je pro někoho pornografie…

Interrupcí bylo nejvíc za 10 let

Přerušení těhotenství bylo loni v Německu asi 104 000, nejvíc za deset let. Meziročně jich přibylo 9,9 procenta, píše DK. V roce 2021 bylo těchto zákroků 94 600, nejméně od začátku statistiky. Více než loni jich bylo naposledy 2012 - celkem 106 800.

Většina žen, které je loni podstoupily, už byly matkami. 70 % bylo ve věku 18-34 let, 19 % bylo 35-39letých, 8 % bylo starších 40 let, 3 % mladších 18 let. 41 % pacientek ještě nemělo žádné dítě.

Letiště a cestující senioři

Letiště by se měla zaměřit na víc pozornosti cestujícím seniorům, píše Donaukurier. "Starší častěji potřebují víc servisních služeb, pomoc při plánování letů, při manipulaci se zavazadly a mobilitě na letištích,", říká Sumesh Patel ze SITA, příslušný k regionu Asie-Pacifik. "Dobrou zprávou podle něho je, že dnes starší cestující velmi dobře ovládají nové technologie."

Když bude letiště vědět, který pasažér hůř chodí nebo si musí pravidelně aplikovat léky, může mu přímo na jeho mobil poslat informaci, kde je sanitní prostor, bezbariérová toaleta nebo nejbližší restaurant. Kdyby aerolinka tyto informace dostala včas, mohla by jimi se sděleními o startu letadla, přestupech a přistáních pasažérům posloužit celou cestu.

Se stárnutím společnosti roste počet starších cestujících. Mnoho lidí plánuje cesty na čas dovolených. V roce 2021 bylo 36 % pasažérů na světě starších 56 let, v roce 2019 jen 25 %.

Jsou i další zlepšení. Na letišti v Singapuru si mohou cestující zapykat časové okno bezpečnostní kontroly, aby nestáli fronty. Stále víc letišť má personál, který vyzvedne kufry z dopravního pásu a doveze je na hotel nebo do bydliště cestujícího.

A jak stárneme, k tomu pár čísel. Počet 65letých a starších se v Německu od roku 1991 zvýšil ze 12 milionů na 18,4 milionu, starších 60 let na celém světě přibude podle odhadu WHO z jedné miliardy v roce 2019 na 1,4 miliardy do roku 2030 a na 2,1 miliardy v roce 2050…