Umělec studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Po jedenáct let pak pracoval jako arteterapeut v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Poté působil jako pedagog a krátce jako ředitel na Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole v Písku.

S Romanem Kubičkou se setkali i studenti v Českých Budějovicích, a to nejprve jako s externistou a poté jako zaměstnancem Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Po čtvrt století odešel do důchodu, avšak i nadále s katedrou externě spolupracoval.

Studenty učil malbu, malířské techniky a figurální kresbu. Sám se věnoval hlavně figurální malbě a ilustracím, publikoval o technologii malby. Vystavoval doma i v zahraničí.