Byl rozhlasovým redaktorem a autorem, reportérem, ale i režisérem, dramaturgem, také spisovatelem a chápavým pedagogem, ochotně předávajícím své zkušenosti mladším generacím. Kromě jiného fungoval i jako dlouholetý člen Obce spisovatelů a jejího jihočeského sdružení, jímž byl jako jeden z prvních oceněn Číší Petra Voka udělovanou za celoživotní dílo. Také od Českého rozhlasu obdržel v roce 1996 cenu za mimořádný přínos pro rozhlas.

Jméno Luďka Mühlsteina se objevuje ve spojitosti se stovkami, možná tisícovkami rozhlasových pořadů – ať už šlo o dramatizaci povídek a četbu na pokračování, recitaci, literární pořady, o divadlo, folklor či tématicky zaměřené cykly. Autorsky přispíval také do pořadů pro mládež jako bylo třeba Domino, Pionýrská jitřenka, Rádio na polštáři atd. Na jeho hlas v dlouhé řadě sportovních reportáží čekaly u přijímačů spousty fanoušků fotbalu a hokeje a on sám až do pozdního věku aktivně sportoval. Sportovní tématice se věnoval také v knize Hvězdy z rybníků.

Víc než čtyřicet let vedl dětský dramatický rozhlasový soubor, který založil společně s Otou Bílkem už v roce 1956. Soubor byl velice úspěšný, podílel se i na oblíbených pořadech pražského rozhlasu a v šedesátých letech dokonce třikrát vyhrál cenu nejvyšší – Wolkerův Prostějov. A v hlasové výchově Ludvík Mühlstein pokračoval i v důchodovém věku, kdy vedl rozhlasovou školičku.

Přírodu nejen miloval, ale i přibližoval ve svých rozhlasových pořadech, naposledy pak v podobě nahrávek ptačích hlasů z terénu se zasvěcenými komentáři. Také v jeho literární tvorbě převládaly knihy o přírodě jako Zelená a modrá setkání, Toulky ve stínu křídel, Šumavským tichem, Za ptačím voláním, Kam pěšiny nevedou, Kde krouží čápi, Od ledňáčků k orlům či Povídky z udice.

Mühlsteinova zanícenost pro kulturní a sportovní dění, pro přírodu, velkorysá tolerance a decentní přátelská vstřícnost bude nám všem chybět, ale můžeme si jeho osobnost připomínat alespoň prostřednictvím vzpomínek, knih anebo nahrávek.

S Ludvíkem Mühlsteinem se naposledy rozloučíme ve čtvrtek 29. srpna ve 14 h v obřadní síni hřbitova sv. Otýlie v Českých Budějovicích.