Letos se podle prozatímních odhadů v krajské metropoli vytřídí téměř patnáct procent odpadů. Podle místních ekologických organizací ale radnice pořád nedělá v tomto směru pro občany dost.

„Třídění zůstává ve stejné mizerii, podle mě se nezměnilo nic. Většina odpadů končí na skládkách a tomu by město mělo zabránit,“ nešetří kritikou Josef Uváčik, předseda občanského sdružení Zvony 2008, které se problematikou odpadů zabývá.

„Občani by rádi třídili, ale demotivuje je, že nevědí, kde odpady končí,“ upozornil Uváčik.

Stejný názor zastává i občanské sdružení Arnika. „Celkově je odpadové hospodářství města neprůhledné. Když na magistrátu požádáte, dostanete jen strohý výčet čísel, ale nevíte, jak se k nim dostali. Hlavně se nikdo nedozví, co se s vytříděnou surovinou děje,“ zdůraznila vedoucí českobudějovické pobočky Arniky Jitka Straková.

Město má podle ní v systému separace pořád velké rezervy, a to jak ve sběru a svozu, tak hlavně v nakládání s odpady.

„Stále je odpad jen ručně dotřiďován, a to je na město naší velikosti zoufale málo. S Pískem nebo Strakonicemi, což jsou mnohem menší města, se to nedá srovnat. Navíc občané Budějovic ještě vůbec nemají možnost separovat biologický odpad,“ upozornila Straková.

Co se zlepšuje, je ochota lidí odpadky třídit. „Můj tchán je zarytý odpůrce třídění, ale už i moje tchýňka odkládá zvlášť sklenice, igelitové pytlíky a pet lahve a skoro potají s tím běhá k popelnicím,“ usmála se třicetiletá Jana Hadačová.

Čísla rostou

Podíl separovaných složek každoročně roste (viz tabulka). „Z těchto čísel je jasné, že si lidé nutnost třídění odpadu uvědomují,“ říká vedoucí oddělení veřejné zeleně českobudějovického magistrátu Aleš Mikšátko.

Po jihočeské metropoli je dnes rozmístěno celkem 1112 nádob na separovaný odpad a v budoucnu radnice počítá s jejich dalším navýšením, které bude v přímé úměře s množstvím odpadu.

Město spolupracuje s obalovou společností EKO-KOM, která v rámci pilotního projektu poskytla zdarma část nádob na odpad. „Tato společnost dává městu finanční odměnu za množství vytříděného odpadu, což je pro nás samozřejmě motivující,“ vysvětlil Mikšátko a dále upřesnil, že letošní odměna se bude pohybovat kolem pěti milionů korun. Tyto peníze se použijí ke zlepšení služeb právě v oblasti separace.

SEPARACE

Složka vytříděných surovin z celkového komunálního odpadu v Českých Budějovicích během posledních let stále narůstá, jak je patrno z následujících čísel:

2005 1 276 tun 7,2 %
2006 1 894 tun 10,5 %
2007 2 344 tun 13,5 %

V roce 2008 by se mohlo vytřídit téměř 15 % odpadů.