„Hlavní problém je nedostatečné třídění. Město ročně vyprodukuje čtyřicet tisíc tun odpadu a plýtvat s prostory pro skládky se nadále nemůže. V třídění se co nejrychleji musíme dostat na 20 procent komunálního odpadu,“ upozornil předseda sdružení Zvony 2008 Josef Uváčik. Dnes se v krajském městě třídí sotva deset procent odpadů.


Jedním z nejaktuálnějších problémů, které chce sdružení v nejbližší době řešit, je neuspokojivá situace na skládkách, kde až příliš často dochází k požárům, úletům odpadků či k úniku ostře páchnoucích skládkových plynů, jež obtěžují obyvatele v okolí.


Členové sdružení ale nechtějí jen na problémy upozorňovat, chtějí je řešit. „Chceme přijít s konkrétními návrhy, jak situaci řešit a motivovat k řešení i státní správu a samosprávu,“ řekl Uváčik s tím, že již sdružení sestavilo tým odpadových odborníků.


Úředníci z českobudějovického magistrátu se pomoci ekologů nebrání. Odpadové hospodářství ale podle nich v katastrofálním stavu není. „Situace je stabilizovaná. Za poslední roky se několikanásobně zahustila síť sběrných nádob na separovaný odpad a plán odpadového hospodářství se plní,“ řekla vedoucí odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková.

Množství odpadů neutěšitelně přibývá. České Budějovice vydají na odpady skoro sto milionů ročně, obyvatelé platí nejvyšší možné poplatky – 500 Kč za osobu ročně.


Občanské sdružení Zvony 2008 společně se sdružením Arnika ale poukazují na to, že takovéto odpadové hospodaření není efektivní.
Krajská metropole by se podle nich měla inspirovat třeba u města Písek, které na jednoho občana vytřídí téměř dvakrát více odpadů a systém hospodaření je vyrovnaný, protože finance na nakládání s odpady město získá zpět z prodeje vytříděných surovin.


Cílem sdružení Zvony 2008 je přispět k vybudování moderní třidicí linky pro České Budějovice, ke zdokonalení systému sběru odpadu a rozšíření separace zejména o biologický odpad z domácností.


„Už v průběhu ledna chceme představitelům Českých Budějovic a krajského úřadu zaslat konkrétní připomínky a návrhy na zlepšení koncepce odpadového hospodářství a nabídnout jim spolupráci,“ řekl předseda sdružení Zvony 2008 Josef Uváčik.


Podle ekologických sdružení je neuspokojivá situace hlavně na skládkách. Pro příklad šli do nedalekého Lišova. Skládka je od letošního řijna z důvodu naplnění kapacity uzavřena.


„V Lišově ale stále nedochází k rekultivaci skládky, protože její provozovatel usiluje znovu o prodloužení a rozšíření skládky,“ konstatoval Vladimír Molek ze sdružení Calla. „Pokud se ale ukazuje, že je možno ukládat a skládkovat jiným způsobem, skldáka v Lišově není potřebná,“ dodal.


Systém odpadového hospodářství města musí být podle sdružení Zvony 2008 transparentní. Na svých cílech si sdružení trvá. „Pakliže neuspějeme u českých úředníků, obrátíme se na Evropskou unii,“ dodává Uváčik.