„V této části Českých Budějovic není možné kvůli omezenému prostoru umístit sběrné nádoby na separovaný odpad. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet pytlový sběr plastů a umožnit tak občanům třídit odpad bez problémů přímo v centru,“ řekl k zaváděné novince primátor Juraj Thoma.

„Je to určitě posun k lepšímu a krok kupředu. Pro občany je to pohodlnější a osvědčilo se to i jinde. Jen je škoda, že s tím krajské město přichází jako poslední,“ řekl Deníku Josef Uváčik, předseda občanského sdružení Zvony 2008, které se odpadovou problematikou zabývá.

Dlouholetou zkušenost s pytlovým svozem tříděných odpadů už má například obec Borek nebo také Včelná.

Uvítají pohodlí

Novinku vítají i sami obyvatelé historického centra. „Určitě se mi to líbí a jsem zvědavá jak to bude fungovat. Teď to většinou děláme tak, že tříděný odpad bereme, když jedeme na větší nákup, a vyhodíme ho cestou,“ poznamenala Květa Černá z Českých Budějovic.

Žluté pytle si zájemci mohou vyzvednout už od začátku tohoto týdne v městském informačním centru v budově historické radnice, nebo v sídle společnosti .A.S.A. České Budějovice v Dolní ulici.

Jen s občankou

„Při vyzvednutí žlutých pytlů, které jsou zdarma a ve stejné obsahové velikosti jako stávající modré na komunální odpad, bude třeba předložit občanský průkaz,“ dodává Aleš Mikšátko z odboru správy veřejných statků.

Separované plasty budou odváženy souběžně s komunálním odpadem, ale budou nakládány do speciálního vozu.