Vazební věznice sídlí spolu s krajským soudem v budově bývalého justičního palácez roku 1905 v centru města. V posledních letech prošel komplex rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. „Ve vazební věznici je k dnešnímu dni umístěno celkem 273 osob, z nichž ve výkonu vazby je 88 osob a ve výkonu trestu odnětí svobody celkem 185 odsouzených,“ rekapitulovala včera tisková mluvčí Václava Káplová. Upřesnila, že ubytovací kapacita věznice je stanovena na 275 vězňů, z čehož je 108 míst pro obviněné ve vazbě a 167 pro odsouzené. Včera se ve výkonu vazby nacházelo osm žen, trest si odpykávalo 19. Výkon vazby je zabezpečován ve standardních celách a v oddělení se zmírněným režimem. Trest odnětí svobody vykonávají odsouzení v oddělení s dozorem, kam se vybírají vězni splňující zdravotní, profesní a další požadavky nutné k zařazení do pracovního procesu. V roce 2015 dosáhla podle mluvčí celková zaměstnanost odsouzených odpykávajících si trest ve věznici krajského města úctyhodných 99,4 %. „Souhrnné údaje za rok 2016 dosud nejsou k dispozici,“ vysvětlila Václava Káplová. Aby se podařilo udržet vysokou míru zaměstnanosti vězňů, jednají zástupci věznice aktivně s dalšími potenciálními zaměstnavateli. Odsouzení, zařazení do pracovního procesu, neztrácejí, případně získají pracovní návyky, zachovají si životní rytmus pracujícího člověka, účelně využijí dobu strávenou ve výkonu trestu. Kromě toho mají možnost získat prací peněžní prostředky na úhradu nákladů výkonu trestu, na splácení škod, které způsobili trestnou činností, nebo na výživné pro své děti. Odměna odsouzeného za práci se v roce 2015 pohybovala v průměrné měsíční výši 4425 Kč.

Že tu nepanují poměry jako v drsných thrillerech, dokládá skutečnost, že především pro obviněné mladistvé a mladé dospělé se v souladu s možnostmi vazební věznice realizují pracovní, vzdělávací, sportovní, poradenské, psychoterapeutické, náboženské a další aktivity. Jsou zaměřené na snížení stresu z uvěznění a dosažení pozitivních osobnostních změn. Kromě odborných zaměstnanců, tedy pedagogů, psychologů, sociálních pracovnic, se do nich zapojují i zástupci šesti církví a náboženských společností. „Programy zacházení, individuálně zpracovávané pro všechny odsouzené, vycházejí v prvé řadě z dlouhodobé tradice smysluplného zaměstnávání užitečnou prací. Vězněné osoby zajišťují pomocné práce související s provozem, tzn. úklid, kuchyně, prádelna, údržba apod. Ve spolupráci s firmami působícími v Českých Budějovicích i mimo ně se zaměstnávají u stavebních, dřevozpracujících či potravinářských subjektů a rovněž při třídění a odvozu komunálního odpadu,“ zasvětila nás do života za vězeňskou bránou Václava Káplová. „Odsouzeným, kteří spolehlivě plní své pracovní i další povinnosti, umožňujeme účastnit se spolu s odbornými zaměstnanci věznice různých sportovních a kulturních akcí ve věznici i mimo ni. Mají rovněž možnost využít přerušení výkonu trestu či krátkodobého opuštění věznice v souvislosti s návštěvou s cílem upevnění sociálních vazeb v rodině. Odsouzení se aktivně podílejí na spolupráci s neziskovými organizacemi,“ doplňuje mluvčí.