„V podzimních měsících narůstá počet srážek dopravních prostředků se zvěří. To je způsobeno několika faktory,“ řekl včera Deníku Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty. „Mezi hlavní příčiny srážek patří snížená viditelnost a nepřiměřené reakce řidičů,“ dodal Šilha.


V některých honitbách se škody na srnčí a zaječí zvěři podle myslivců téměř rovnají plánovanému ročnímu lovu. Ve výjimečných případech uhyne v některých honitbách více zvěře po srážkách s automobily, než kolik jí myslivci smí ulovit. Obecně přitom platí, že střetů spíše přibývá. Vedle myslivců to potvrzují například i pojišťovny.

Varování řidičům

Ohrožena ale není jen zvěř, srážka představuje velké nebezpečí i pro řidiče. Obávané jsou hlavně střety se srnčí zvěří nebo s divočákem.
„Máme chalupu za Českým Krumlovem u Zátoně v dost opuštěné oblasti. Čas od času se tam někdo s nějakou zvěří srazí. Ale letos už moji sousedi, starousedlíci, dvakrát trefili divočáka. Poprvé se celkem nic nestalo, ale napodruhé jim úplně zrušil předek a levý blatník. A sám se jen otřepal a zmizel v lese,“ popsal jednu řidičskou zkušenost Karel Horčička z Českých Budějovic.


Myslivci se snaží odlákat zvěř od silnic tak zvaným odváděcím krmením. To má díky pravidelnému přikrmování v oblastech vzdálených od silnic zajistit, že zvěř se bude pohybovat dál od komunikací.


Ve spolupráci s policií také na nejohroženější místa navrhují osazení dopravních značek „Pozor zvěř!“, které varují řidiče zejména v hustě zarostlých lesních úsecích se špatnou viditelností na větší vzdálenost nebo tam, kde pole přecházejí v les.


„Bohužel, řidiči často nevěnují této dopravní značce pozornost. Měli by také pamatovat na to, že zvěř oslněná dálkovými světly ztrácí orientaci, a že srnčí se na podzim a v zimě pohybuje v tlupách,“ připomněl Šilha.


Na Českobudějovicku dokonce myslivci, Agentura ochrany přírody a krajiny, Hnutí Duha a sdružení Calla vydali dohromady leták, který varuje před možností vběhnutí zvěře před automobil.


„Na silnicích hyne nyní obrovské množství zvěře. Jezděte tak, aby se tyto velké ztráty snížily,“ nabádá mimo jiné text letáku.