Cvičení v Květušíně nedaleko vojenského výcvikového prostoru Boletice se nekonalo poprvé. Každoročně zde zástupci státní veterinární správy a veterinární služby rezortu Ministerstva obrany prověřují svou připravenost a spolupráci pro tyto nebezpečné situace. Spolupracují přitom i s Ministerstvem zemědělství.

Dekontaminací si tak na ukázku prošla trpělivá fenka německého ovčáka, kterou si vzali do očisty muži a ženy v ochranných oblecích a působili dost hrůzostrašně i na lidi, natož na zvíře.

„Provádí dekontaminaci zvířete, které je zasaženo nějakou látkou, ať už biologickou, chemickou nebo radioaktivním spadem,“ vysvětlil podplukovník Jan Poupa z Vojenského veterinárního ústavu Hlučín. „Naši vojáci a veterinární lékaři jsou vybaveni oblekem, který těmto látkám odolává. Zkontrolují, jestli je zvíře životaschopné a jestli má cenu dekontaminaci provádět. Dekontaminační roztok se volí podle toho, čím jsou zvířata zasažena. Ten nanesou na zvíře. Pak s ním přechází do sprchy, kde je aerosolem rozprašována čistá voda, která dekontaminační roztok opláchne. Poté přechází zvíře do čisté části, kde je ze zvířete odejmuto všechno, co bylo kontaminováno, a předají ho dalším kolegům. Následné pracoviště také tvoří veterinární lékař a veterinární technik. Zkontrolují zvíře, jestli je opravdu životaschopné a umístí ho do karantény. Pokud je jasné, že nepřežije, je provedena eutanázie.“ Dekontaminovat zvíře v neforemných oblecích není zrovna legrace, když je zvíře ve stresu a pravděpodobně se i brání. „Přesně tak,“ přitakal Jan Poupa.

„Tato fenka ukázkou procházela již podruhé, bylo na ní vidět, že se obleků bojí. Manipulace se zvířetem není jednoduchá, a to tato fenka patří mezi klidnější. Kdybychom dostali opravdu ostrého psa, bude to velice složité a pak se zvažuje, jestli dekontaminaci provádět. Když zvíře nespolupracuje, je obtížné ho dekontaminovat.“

Nehoda, která se stala v předvečer Štědrého dne na křižovatce u Holkova.
Co je za nehodami na Krumlovsku: Velká rychlost a nedání přednosti v jízdě

Cvičení začalo v úterý ráno, kdy do Květušína přijeli inspektoři krajských veterinárních správ, a pokračovalo ve středu ukázkovým dnem. „Přijeli jsme s technikou ze dvou pohotovostních středisek,“ uvedl Zbyněk Semerád, ředitel Ústřední veterinární správy. „Jedno máme v Hradci, druhé v Brně.“ Všichni účastníci cvičení se zapojili do likvidace ohnisek. Inspektoři odebírali vzorky, učili se utrácet zvířata. Kromě toho jsou pohotovostní střediska vybavena kontejnery na utrácení drůbeže, prasat, takže do Květušína veterinární správa přivezla i tuto a jinou techniku. Všichni zainteresovaní musí být připraveni a vědět co mají dělat i v případě, že nákaza nabude velkého rozsahu.

„V úterý se inspektoři učili odebírat krev drůbeže, potom jsme umístili uhynulé divoké prase do prostředí a učili se odebírat vzorky pro forenzní entomologii, kdy spolupracujeme s kriminalistickým ústavem, který vyhodnocuje stáří toho kadaveru,“ přiblížil Zbyněk Semerád. „U kravína se odehrávala ukázka, jak vstupovat do ohniska, předvedli jsme techniku, kterou máme. Na zvířatech jsme ukázali pouze odběr vzorků na slintavku a kulhavku a armáda předvedla dekontaminaci psa v případě nebezpečné nákazy. Také zde nechybí firma, která se specializuje na očistu a dezinfekci v halách po nákaze. Jsou tady i pracovníci z krajských krizových center, snažili jsme se všem poskytnout kompletní informace.“ Předvedeny byly i způsoby odchytu zvířat, odchytové zařízení na divoká prasata nebo technika k očistě a dezinfekci techniky.

Vodíkový vlak, jediný na světě, se předvedl také na Českokrumlovsku.
Unikátní vodíkový vlak projel Krumlovskem. Po trati od Českého Krumlova do Polné

„Podobná cvičení umožňují prověřit teoretickou a praktickou připravenost a spolupráci jednotlivých složek veterinárního dozoru pro případ krizových situací,“ shrnul Zbyněk Semerád. „Pomáhají nám také zdokonalovat pohotovostní plány a zlepšovat vzájemnou komunikaci.“

Pracovníci veterinárního dozoru například loni hráli zásadní roli při likvidaci rekordního počtu 48 ohnisek ptačí chřipky v chovech. Silným důvodem pro maximální připravenost je také nákazová situace ohledně afrického moru prasat, který se vyskytuje ve většině zemí sousedících s ČR. V Německu a Polsku v řádu jednotek kilometrů od českých hranic.