Zastupitelé krajského města kvůli tomu v pondělí 3. září schválili dva návrhy na zahájení procesu změn územního plánu. Investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Podle náměstka primátora Františka Konečného se změna územního plánu týká například nejbližšího okolí velké kruhové křižovatky. Ta by měla dostat takzvané bypassy, podobně jako například v Lidické třídě. V podstatě se jedná o další přidané pruhy po stranách křižovatky. Umožní, aby ten, kdo odbočuje hned na další rameno, nemusel vjíždět do samotné křižovatky. „Bude to bezpečnější,“ říká k chystané proměně František Konečný s tím, že v současnosti je křižovatka dějištěm častých dopravních nehod, mimo jiné kvůli nedostatečné kapacitě. „Když žádáme ŘSD o rozšíření, říkají, že se tam nevejdou kvůli územnímu plánu,“ vysvětluje nutnost změny František Konečný.

Úpravy Okružní ulice mají navázat na stavbu severní spojky, která má vést až ke Globusu, aby auta od dálnice nasměrovala co nejkratší cestou na Plzeň. Podle náměstka Františka Konečného bude město chtít, aby úpravy byly hotové v roce 2021, kvůli napojení na chystanou další část dálnice u Budějovic.

Severní spojka má v Českých Budějovicích nabídnout kratší cestu pro všechny, kteří sjedou z dálnice D3 a budou přes Nemanice mířit na Plzeň. Komunikace by měla výrazně změnit například železniční přejezd v Kněžských Dvorech.

Podle náměstka primátora Františka Konečného je současná představa Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) taková, že auta budou podjíždět železnici tunelem a pěší a cyklisté dostanou lávku nahoře. Silnice bude mít dva pruhy, protože víc nedovoluje situace v lokalitě. V navazující části za Pražskou třídou směrem k přivaděči na dálnici D3 ale budou pruhy čtyři. A není to jediná chystaná úprava.

Při rekonstrukci Okružní ulice a jejím rozšíření má vzniknout i obslužná komunikace pro zdejší firmy nebo budoucí uživatele pozemků. Vedla by souběžně s Okružní ulicí, ale dál od ní směrem k rybníku Čertík. Podle Františka Konečného se jedná o vyvolanou investici, takže komunikaci bude hradit ŘSD. Stejně jako novou světelnou křižovatku, která se v daném úseku na Okružní ulici kvůli napojení obslužné silnice plánuje.

Město kvůli plánům ŘSD v pondělí 3. září zahájilo i pořizování změny územního plánu v takzvaném zkráceném řízení, které je jednodušší než běžný postup. Jak ale ujistil zastupitele náměstek primátora Petr Podhola nikdo se nemusí obávat, že by veřejnost neměla možnost se vyjádřit. Zastupitel Rudolf Vodička proto následně požádal o slib, že s občany bude zamýšlená změna projednána, a to mu bylo potvrzeno.

Nikdo z vedení města ale nechtěl zastupitelce Elišce Richtrové říci, kolik by související městská investice do obslužné komunikace mohla být. Podle náměstka primátora Františka Konečného je to proto, že je vše teprve ve stadiu příprav.

Město by na obslužné komunikaci od nově čtyřproudé části Okružní ulice mělo v případě její stavby mělo pravděpodobně hradit třeba chodníky nebo veřejné osvětlení.

Zastupitelé nyní schválili záměr pořízení změny územního plánu. To znamená, že příslušný odbor magistrátu připraví další kroky k samotné změně, kterou znovu musí schvalovat zastupitelstvo.